19.12.2014 г.

Новата загадка


Машината на времето отново ни пренася в някогашна София. Ви трябва да познаете къде се намираме.