20.07.2015 г.

Устройството на столичната пожарна


Из списание "Нива", 20.12.1930 г.


Устройството на пожарната команда

Общият персонал на Софийската градска пожарна команда се състои от 140 души, от които 110 души строеви, а другите нестроеви; канцеларисти, сарачи и готвачи.

Командата разполага с 7 машини коли: 2 служебни коли-помпи; 3 помпи водоноски, 1 водоноска и една стълба. Тая стълба „Магирус“ се издига на 26 метра височина.

Пожарната висока стълба за действие при високи здания

Има газово отделение с 14 маски за работа, срещу задушване от пушек и газове. То разполага и с азбестови дрехи.

Азбестови дрехи за предпазване от огън

Интересна последна новост е водната маска, предназначена за гасене всред пламъци и газове. Не по-малко интересна е пушката за стреляне с въже, което е предназначено да се хвърли за спасяване на хора от 5—6 етажни здания, в които няма възможност за други спасителни средства.

Към това модерно машинно отделение има прибавено и едно конно, което разполага с 3 бурета. То има за цел да действува в много тесни и кални улици.

Конното отделение на пожарната команда

Помещението на пожарната команда в София е образец на ред, чистота и модерни улеснения. В двора се издига пожарна кула, само за упражнения. Сега високите кули за наблюдения на пожари станаха излишни. В някои по-големи здания има автоматичен уред за сигнализация, наречен пожарен съобщител.

Пожарен съобщител, който действува автоматически, чрез сигнализация

В София, освенцентралната пожарна команда, има и два клона: единият в Лозенец, а другият при еврейските гробища.

В нашата провинция се преустройват също пожарните команди. 3а сега по-добри са в Русе и Пловдив.

Ръководителите на софийската градска пожарна команда: Ю. П. Захарчук — пожарният командир (в средата), Дончо А. Мицков старши помощник (в ляво) и Самуил х. Радионов, помощник (в дясно).

Вижте също: Гори ли често София