14.09.2015 г.

Квартална баня "Лозенец"


Общинско списание "Сердика" 1939 г., книга 10


НОВАТА КВАРТАЛНА БАНЯ „ЛОЗЕНЕЦ“

Общ вид на кварталната баня „Лозенец“

Поела управлението на Столицата с амбицията чрез една широка и планомерна строителна програма да изправи, доколкото е възможно, допуснатите грешки при застрояване на София в миналото и да създаде и утвърди основата за бъдещето застрояване, благоустрояване и уреждане на Престолния град за дълги години нанапред, новата Столична общинска управа постави в програмата на своята дейност и въпроса за баните в града.

В рамките на правилното разбиране, че София ще продължава да се развива като челен индустриален, търговски и курортен център, въпросът за баните в града трябваше да получи своето разрешение. За това се иска повече време, повече години, но ако се съди по темпа на досегашното строителство в тази насока, следва да се заключи, че банският въпрос за София в близко бъдеще ще получи своето пълно и завършено разрешение.

Строежът на бани в един град не е нито първото, нито единственото изискване, което се поставя от нуждите на града и на населението му. То е, разбира се, едно от важните изисквания и, по реда на своята важност, е поставено в програмата на новата Столична общинска управа, която с усърдие и настойчивост е догонвала неговото разрешение.

След въвеждането, в начало, на строг ред в самото администриране на Общината и в работата на всички нейни служители, след извършването на стотици други строежи и подобрения от по-съществена важност, през миналата 1938 година можа да бъде завършена и открита първата новопостроена квартална баня „Подуене".

Освещаване банята „Лозенец“ в присъствие на г. Кмета

Годината 1939 в това отношение бе по-щастлива за софиянци. В началото на летния сезон бе открита лятната къпалня „Княгиня Марин Луиза“ в Борисовата градина, едно безукорно постижение в тази област както в техническо отношение, така и от гледище социално за столичното гражданство.

Есента на 1939 година ни донесе още една придобивка на банското дело на Столицата: на 12 ноемврий в 11 часа преди пладне бе открита и втората новопостроена квартална баня „Лозенец".

Строежът на кварталната баня „Лозенец“ бе започнат на 16 юний 1938 г. и договорният срок за нейното застрояване бе до 10 май т. г. Към тая дата строежът на банята действително е бил завършен и в скоро време са били привършени и всички ония дотъкмявания, които са необходими за предаването и за ползуването от гражданството.

Плановете за кварталната баня „Лозенец“ са съставени от общинския архитект г. Босев, под вещото ръководство на директора на Общинската архитектурна и градоустройствена дирекция г. арх. Горанов. На г. Босев е възложено и завеждането на предприятието от самото начало до неговия завършек.

Строежът е извършен от предприемача г. Чапаров, а технически ръководители от негова страна са били г. арх. Щерев и г. инж. Мартулков—Манолов. Завеждането на железобетонните работи Общинската градоустройствена дирекция бе възложила на г. инж. Иванов.

Кметът г. инж. Ив. Иванов държи своята реч пред гражданството при откриване банята

Квадратурата на строежа е 260 кв. м. при застроена кубатура 2,200 куб. метра.

Общата стойност на предприятието е 2,785,402 лева, от които за строителната част са изразходвани 1.809,231 лева, за котлите — 539,744 лева и за клим. инсталация — 346,427 лева.

Банята „Лозенец“ се състои от сутерен и партер. В партера, около просторния хол, се намират помещенията за канцелария, каса, склад за бельо и самата къпалня, състояща се от 23 душ-кабини и съблекалня. Сутеренът е използуван за народна пералня. Тук, освен холът, са помещенията за каса, гардероб на пералнята, служебна пералня, помещение за котлите, помещения за въглища. стая за огняра и самата пералня, състояща се от 20 корита за изпиране с пара и изпарване прането. За един час в тия 20 корита може да се изпере 100 кгр. пране.

Към банята е построена и една кула за два железобетонни резервоара, с вместимост по 5 кубически метра топла и студена вода.

Банята „Лозенец“ се нахожда в един ъгъл на празното място, което се намира тъкмо до моста на река Перловец при Арсеналното здание, по десния бряг на реката. Това широко празно място, което до скоро беше една разкаляна площ, сега е превърнато в китна обществена градина, просторна, чиста и грижливо подредена, гдето посетителите на банята ще могат да намерят място за приятна отмора след изкъпването.

Кварталната баня „Лозенец“ има своето голямо значение не само чрез факта, че, увеличавайки числото на къпалните в София, тя способствува за поддържане телесната чистота у така взискателното в това отношение столично гражданство, но и със своето местоположение в тая част на града. По десния бряг на Перловец, зад Арсеналното здание, се простира една обширна новозастроена площ от града, която постоянно расте, притегляна от живописното местоположение на тоя квартал, от чистия му въздух и от близостта на планината. Тоя квартал, който в бъдеще ще бъде най-красивата и най-предпочитана част от градската площ, поради по-късното му застрояване, по-необходимост е получил до днес по-малък дял грижи за благоустрояването му. От друга страна, той е доста отдалечен от центъра на града и неговите жители, през студени зимни дни, са затруднени да посещават централната Минерална баня. Тия неудобства за тях вече са премахнати със строежа на новата баня, а наред с това кварталът Лозенец, още при входа в него, се е обогатил и украсил с тази модерна от техническо гледище къпалня и с китния и уреден парк около нея.

Народната пералня в приземието на баня "Лозенец"

На 11 ноемврий, неделя, към 11 часа преди пладне, при стечение на множество граждани от квартала, бе извършено освещаването и откриването на кварталната баня „Лозенецъ“. Присъствуваха: Кметът г. инж. Ив. Иванов, пом. кметовете г. г. Хр. К. Стоилов, Ив. Лекарски, Л. Сокеров и мнозина от г. г. Общинските съветници. След божествената служба и словото на един от свещенослужителите, г. Кметът с кратка реч поздрави гражданите от квартала Лозенец с новата придобивка и обяви банята открита за ползуване от гражданството. Общинският съветник г. Апостолов с кратко слово очерта пред събраните граждани усърдието на Столичната общинска управа за благоустрояването на града и въздаде възхвала за досегашните й постижения, а общинският съветник г. Д. Христов изложи по-подробно грижите на Общинската управа за подобрение уличната мрежа в квартала.

Инсталациите на баня "Лозенец"

***

Със строежа на кварталната баня .Лозенец“ не се завършват творческите и строителни усилия на Общинската управа досежно банското дело на Столицата. Това е една точка от програмата, която планомерно се осъществява и в която, наред с банята Подуене и лятната къпалня Мария
Луиза, банята Лозенец заема своето място. Следващата точка от тая програма е лятната къпалня Княз Симеон Търновски, която ще се строи в противоположната част на града, към Булина ливада, проектите за която са отдавна приготвени, строежът й възложен вече на предприемач и завършването, както и откриването й за ползуване от гражданството, се очаква да стане през идното лято на 1940 година.

Тъй, стъпка по стъпка, отбелязвайки всяка точка на своята програма не с обещания и проекти, а със завършени дела, Общинската управа ще пристъпи в бъдеще към снабдяване с къпални и другите по-отдалечени части на града, за да може и в банско отношение Столицата да представлява за цялата ни страна образец на завършено и заслужаваше подражание строителство.