8.04.2016 г.

Покана за изложбата "Киното преди и сега"


КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР G8  
 представя изложба КИНОТО ПРЕДИ И СЕГА 


Изложбата "Киното преди и сега" включва различни модули с кино-техника, архивни документи, фотоси и текстове. Подбрани материали представят алтернативно "карта” на столичните кина от миналото до днес, тяхната история и ролята им като културни институти. С партньорството на Стара София – www.stara-sofia.com са илюстрирани с фотографии, а и топографски, някои от емблематичните софийски кинотеатри. Погледът към техните сгради и градската среда днес допълват съвременните фотографски паралели на оператора Симеон Киров. Модулът включва и експонирана автентична техника като домашни и професионални киномашини, процесори за звук, проектори, камери, филмови носители с разказ за тяхната функционалност и въвеждане в България. Архивни документи като ценни книжа - акции, входни билети, разрешителни за откриването на киносалони, както и техни рекламни карета и афиши, също са включени в експозицията.  Специален акцент е представянето на публиката и нейното отношение към филмовото изкуство и кината през погледа на стари любителски филмови албуми, пощенски картички с фотоси на артисти и кина, които хората са избирали някога за своите поздрави и послания. Извадки от рубриките „поща”, публикувани в миналото в родната филмова преса също илюстрират възприятията, интересите, любопитството и коментарите на публиката в духа на своето съвремие.  Изложбата включва още инсталации, филателия и малка библиотека със специализирани енциклопедични издания и периодика, посветени на българското и световното кино.    

Изложбата се реализира с партньорството на Стара София – www.stara-sofia.com, с участието на Кино Одеон и Българска Национална Филмотека (фотографии), Симеон Киров (фотографии), Ирина Китова (идеи и подкрепа) и екипът на Културен Център G8.  

Изложбата е началото на проекта „Кино-музей” на Културен Център G8, който се надяваме да бъде развит с партньорства и ваша подкрепа в бъдещи регулярни издания. Изложбата е със свободен вход и може да бъде посетена в работното време на Културен Център G8. 

Откриване на 15 април (петък), 19:30 ч. (ул. "У. Гладстон" №8) с акустичен концерт „Носталгия” на Петко Славов.