8.10.2017 г.

Какво изисква полицаят при внезапна проверка на моторни коли (1935 г.)


Из "Пътеводител на София" (1935 г.), съставил Смил Ангелов


Какво изисква полицаят при внезапна проверка на моторни коли

I. От Шофьора.

1. Свидетелството за правоуправление, редовно заверено за тази година и позволително (за любителите зелено картонче, за 800 лева, а за професионалистите — червено картонче за 200 лв.).

2. Да носи полицейско свидетелство за автомобила, редовно заверено.

3. Да носи квитанция от „Бюро мерки и теглилки" за редовно проверен таксиметров апарат — ако има такъв.

4. Да е вежлив, трезвен и прилично облечен.II. За автомобила.

1. Два фара отпред с малка и голема светлина, едно флагче отзад до полицейския нумер с бяла и червена светлина, осветление при пътниците и таксиметровия апарат.

2. Два контролни полицейски номера, четливи, чисти и пломбирани, да не се закриват от бронята.

3. Изправни звукове сигнали — тромбата е задължителна, сирената и подобни сигнали са забранени.

4. Аптечка пълна.

5. Резервна гума, инструменти.

6. Тарифа, пломбиран таксиметров апарат, околовръстна 5 см. бяла линия за таксиметрите.

7. Табела за броя на местата (ако е за междуградски или курортни съобщения), вписани в свидетелството за пущане в движение.

8. Приличен вид, здраво чергило, тапицерия, стъкла, да няма багаж по калниците и степалата.

9. Две, (ръчна и крачна) независими една от друга спирачки, които да спират колата при пълен товар и стръмнина от 25°/00

10. Изправно звукооглошително гърне, (особено за мотоциклетите) за да се движи колата безшумно.

Забележка: Военните и дипломатическите автомобили се освобождават от преглед.Максималната скорост за моторните коли в населените места

Според правилника за движението на моторните коли скоростта, с която могат да се движат те в населените места е: 15 клм. в час, а при пресичането на улиците, преминаването покрай трамвай, през места където има силно движение и събрани много хора, а също и на завоите, скоростта трябва да се намалява до 8, а даже и до 5 клм. в час.

На провинилите се се налагат глоби и се лишават от правото на управление моторни коли.