8.09.2019 г.

София преди и сега: Чехословашкият народ дом


Тихите пресечки около Докторската градина и до днес крият някои от най-впечатляващите архитектурни перли на София. Сред тях изпъква и т. нар. Чешки клуб, който десетилетия приютява не само културния клуб на чехите и словаците в столицата, но и известен и обичан ресторант.

Сградата през 20-те години, когато е закупена за нуждите на чехословашката колония в София

Според наличната информация сградата на ул. "Кракра" 15 е изградена през 1892 г. като частен дом на Христо Анков. През 1924 г. чехословашката колония в София закупува къщата за своите нужди и я превръща в Чехословашки народен дом, носещ името на първия президент на Чехословакия Томаш Масарик. 

Честване на Чехословашката независимост в клуба на ул. "Кракра", 20-те години

През годините домът се превръща в център на културния живот на общността, каквито функции изпълнява и до днес. Повече информация по темата може да се открие тук.

В миналото къщата е надстроена, което за съжаление я лишава от характерния оригинален мансарден етаж