26.04.2020 г.

Милионите от Държавната лотария (1936 г.)


Из вестник "Дневник", 15 юни 1936 г.

ВЧЕРАШНИТЕ ПЕЧАЛБИ ОТ ДЪРЖАВНАТА ЛОТАРИЯ

Вчера от 10 и пол. часа на игрище "Юнак" при препълнен стадиум от любопитна публика се извърши тегленето на печалбите от третия дял на държавната лотария. На тегленето присъствуваха УС на лотарията г. Н. Стоянов, Д. Божилов, Красновски и директора на лотарията г. д-р Петков. Комисията за финансов контрол се състоеше от гл. инспектор г. Андреев, съветникът от сметната палата г. Петков, г. Хр. Конов от БНБ и първия нотариус г. Величков.

Преди тегленето на печалбите от Държавната лотария

Публиката през време на тегленето на лотарията

КОИ СА НОВИТЕ ЩАСТЛИВЦИ.

Още при самото теглене на тиража на игрище "Юнак" научихме за едно щастливо столично семейство. То е на содо-фабриканта Павел Българов, купил четири билети за домашните си и двете си деца. Той държеше билетите в ръцете си и за обща изненада всички печелиха. Билетът на майката — 100 хиляди лева, а другите по 1000, 400 и 200 лв.

ЩАСТЛИВИЯТ ПЕРНИЧАНИН.

Друг щастливец е Никола Недялков от Перник, който вчера бил в София за тегленето на лотарията. Той печели 25,000 лв. Щом узнал това, той обиколил близките си и снощи си заминал за Перник, от където ще изтегли парите си.

КЪДЕ СА ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИТЕ, КОИТО ПЕЧЕЛЯТ МИЛИОНИ.

Тази сутрин от дирекцията на държ. лотария ни заявиха, че билетите, които са печелили милионите, са продадени в Плевен и Хасково. Но никой до 10 часа пр. обед не се е явил, за да вземе писмо за получаване на спечелените така щастливо и леко пари.

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ГОЛЕМИТЕ ПЕЧАЛБИ.

ще започне от утре, вторник, когато в броя на "Държавен вестник" ще бъде обявен тиража на третия дял.

Приготвяне на топките, които ще бъдат поставени в сферите

Черни дъски, на които се поставят табелки с печелившите нумера


ПЪРВОТО ИНТЕРВЮ С НОВИТЕ МИЛИОНЕРИ

Плевен, 15 юний. (По телефона). Както е известно билетът от 1 милион № 6214 — Ф бе продаден и се падна в Плевен. За забелязване е, че и трите четвъртинки от този билет са се паднали на лица с име Николай. Първият е Никола Чорбаджиев запасен фелдфебел, бакалин иа 70 години. Запитан от къде е купил билета си, той ни отговори:

— Отидох с жена си в популярната банка и от там купихме 6 четвъртинки, като си уговорихме да ги поделим между двамата по равно.

— Какво ще правите със сумата?

— Ще си купя

НАЙ-НАПРЕД ФАЙТОН

(той бил стар файтонджия) Ще купя също една къща на жената. С останалите ще взема повече стока, за да не ходя да взимам всеки момент по малко. През лятото ще ида на курорт.

Вторият — Николайчо Сербезов е ученик от I клас от I прогимназия. Баща му — Никола Сербезов е бивш полицейски пристав, убит през 1925 година от бандата на Васил Героя. Той има по-голям брат и майка. Семейството е бедно. Николай купил 8 четвъртинки с пари, които му дала майка му. Едната четвъртинка спечелила. Майка му ни съобщи:

— Отивам веднага в София за да прибера парите. Като се върна мисля да осигуря семейството си като

КУПЯ ЕДНА КЪЩА.

Ще употребя останалата сума, за да издържам синовете си в училище. Друго засега не мога да направя, защото съм без съпруг.

Третият Николай Обоймаков, руснак, неженен на 60 години е търговец на готови дрехи на Съръ-пазар. Отивал в банката да внася пари и касиерът му предложил една четвъртинка. Пред нашия кореспондент той заяви:

— Много се радвам, че ми се паднаха изведнъж толкова много пари,

ДАДОХ ВЕДНАГА БАНКЕТ

на моите приятели, които останаха крайно доволни. С парите мисля да си увелича капитала в търговията. Понеже нямам къща, мисля да си купя такава.

Четвъртият печеливш от милиона е Иван Христо Минков, бояджия. Понеже имал много работа и нямал време да купува билети, дал пари на свой приятел — чиновник в банката да му купи две четвъртинки. Неговият приятел поставил билетите в плик и му дал нумерата.

— Научих се вчера от сестра си — ни заяви щастливецът, че съм спечелил. През целия ден бях на работа. На сестра си ще дам 80.000 лева за зестра. Това съм й го обещал. Понеже къщата ни е стара, а имаме голямо място, ще построя я нова.

ЩЕ СИ НАБАВЯ ИНВЕНТАР ЗА РАБОТАТА.

На приятеля си, който ми купи билетите, понеже е женен, ще направя голям сватбен подарък. Ще дам банкет от 15.000 лева на приятелите си.

Оповестяване на резултатите

Управителното тяло на Държавната лотария заедно с управителя на БНБанка г. Божилов и гл. секретар на финансиите г. Стоянов


КЪДЕ СЕ ПАДНА ВТОРИЯТ МИЛИОН

Пловдив, 15 юний (По телефона). Половинката от билета, печелящ един милион № 8118, с. П е бил продаден на Христо Георгиев шивач. Потърсихме го в магазина му, но се оказа, че той не се е мяркал през цялата сутрин.

Освен това в Пловдив са продадени печеливши билети от 20, 50 и 100 хиляди лева. В Каршияка Лазар Петков бакалин, Атанас Големанов дърводелец и Димитър Петков, абитуриент от мъжката гимназия, притежават по една четвъртинка от билет 8091, който печели 100,000 лева. Пенка Левинова, работничка, жив. кв. игрище "Кубрат" №16 притежава четвъртинка от билет 9649, който печели 50,000 лева.

Според наши сведения половинката от билета № 8118 серия П е продадена в Хасково от Банка "Доверие". Предполага се, че една четвъртинка от този билет е купил Тома Иванов, бояджийски работник в Хасково.