21.11.2020 г.

Дворцовият параклис


Из списание "Нива", 2 ноември 1928 г.

През 1912 г. бившият цар Фердинанд заповяда постройката на православен дворцов параклис, който се построи на мястото на няколко канцеларии и същата година се извършиха следните приспособления в двореца:

1. Една обща зала образува куполът и в предната част се откриха три големи прозорци. Тия прозорци имат в горната си част полукръгова форма, с матови стъкла, изписани с църковни орнаменти и в кръгови форми — изображения на ангели.

2. По проект, в български стил, се изработи в разкошна резба, от липово дърво, иконостаса и трона на Негово Величество. Всички резби са изработени от майстора Иван Филипов.

3. Полилеите, кандилата и свещниците са изработени от мед, по проект, цизелирани от фирмата Фр. Аниж в Прага.


В параклиса стените, прозорците и всички декори са изписани от проф. Баджов, който е изготвил и проектите за всички украшения. Иконите и иконостаса са изписани от г. г. проф. Митов, Мърквичка, Баджов и Ст. Иванов.

Тази черквичка, на вид скромна, представлява всъщност едно бижу за нашата православна черква. Тя буди интерес със своята мистична обстановка и много капацитети са оставали приятно изненадани, когато са имали възможност да я видят.

В тая черква се служи при големи празници и особни случаи. Дворцовият православен параклис е също символ на господствуващата православна вяра в царството.