22.11.2020 г.

Червеният салон в Царския дворец


Текст из списание "Нива", 2 ноември 1928 г.

Тайнствен, когато се говори за него, той е всъщност една богата зала с таван и стени, украсени с релефни гипсови орнаменти в бароков стил. 

Онова, което му придава най-голяма тържественост и официалност, това са историческите портрети по стените и наслаганите по пиедесталите бюстове на височайши — близки до нашия двор. 


Тук са бюстовете на: княз Алберт, княгина Клементина, цар Фердинанд и пр. А от портретите изпъкват: княгиня Мария Луиза, майка на нашия цар, Луй Филип, негов прадядо, Мария Терезия, Мария Феодоровна, руска императрица, цар Павел I Руски, С. А. С. Жозефина Савойска, Леополд I, крал Белгийски, великия княз Константин Павлович, Емил Лобе, бившия председател на френската република, и др.


Тоя ресепционен или по български казано, приемен салон, служи за официални приеми на чуждите представители, при връчване на Царя своите акредитивни писма, а също за приемане председателя на Народното събрание, придружен от народното представителство, при отговора на тронното слово, която церемония е най-тържествена.

Вижте също: