24.07.2021 г.

София преди и сега: Ючбунарската популярна банка на улица "Пиротска"


С разнообразните си цветове, с красиво орнаментираните си сгради и пъстри магазини улица "Пиротска" продължава да носи част от търговския дух и предприемчивостта на ранна София. За щастие, много от прекрасните архитектурни образци, плод на стопански възход и финансова сполука, са се съхранили и са достигнали до наши дни. Първоначалното предназначение на много от тях вече е забравено, а с времето все повече избледняват и историите на техните някогашни обитатели.

Сега ще се спрем пред красивата сецесионова фасада, която ни очаква на номер 20. Твърди се, че тази изящна сграда, разположена на "чаршийската улица", е построена около 1912 г. Близо четвърт век тя приютява централата на една от малките софийски банки - Ючбунарската популярна банка. 

Собственият дом на Ючбунарската популярна банка, 20-те години

Операционната зала на банката

Започнала дейността си през януари 1922 г., банката на ючбунарци е изградена на кооперативен принцип и има за задача да задоволява "нуждите на една градска покрайнина, през която напудреният софиянец минаваше с презрително свита гримаса, гледайки и отвращавайки се от мизерния вид на улиците и къщурките". Показателно за заявената амбиция на банката е, че в края на 20-те години нейни клонове са разкрити единствено в тогавашните бедни предградия Драз махала, Коньовица и Малашевци.


Днес някогашната приемна зала на банката е заета от дрогериен магазин. Над него все така се издига вековната фасада, обещала на мнозина да се превърне в "победната песен на слабите, малките и отритнатите от живота, които са превъзмогнали несгодите и са се добрали до благата и сносния човешки живот".