1.11.2022 г.

Малкият дворец и улица "Шести септември" през 1880 г.


Из списание "Българска иллюстрация", 1882 г.

Посетителите на сегашната българска столица — София, помнят на 1878 г. как изгледваше градът, особно местността, гдето се нахожда днес малкия дворец на Негово Височество. По онова време никой не мисляше, че градът в онази част ще се въздигне по-скоро от другата част на същия, но благодарение на тогавашния военен министър — Генерала Паренсова, който прекупи от един софийски гражданин онази част, която беше обраснала с бурян и представляваше една бахча или градина от части потънала във вода.

По онова време градът София се лишаваше от по-добри жилища, за това новопристигналия военен министър — Генерал Паренсов, се виде принуден да си купи едно место и да си построи собственна къща за живеенье. Всичките там на около находящи се места по источната част на София, немаха никаква стойност, но със започваньето на новата постройка, Градския Съвет се виде принуден да отвори нова улица в 1879 г., називаема Паренсова улица, която на другата година се поправи още повече. 

Новата къща на генерала Паренсова не беше друго нищо, освен един обикновен дом за живеенье на една скромна фамилия, с не повече от 6-7 стаи и едно отделение от страна за живеенье на слугите, както и друго за конье и кола. Но на генерала не бе писано да остане за дълго време у София, тъй щото той при отиваньето си из столицата, се намери принуден да продаде и самия си дом, на който цената надминуваше 60,000 лева. Разбира се, че частно лице не можеше да се намери да брои горнята сума, за това, до колкото знаем, Негово Височество пожела сам да заплати стойността за Паренсовата къща, още повече като се предполагаше да се преустрои стария дворец, който и до днес още не е довършен.

Генерал-Паренсова дом се поправи от части и Негово Височество се премести в него до искарванье на големия дворец. Читателите ни виждат картината на малкия дворец, който остава зад дърветата, както е снемен от тукашния фотографин г-на Карастоянов заедно с една част от Паренсовата улица. Забележителното е това, че от две години там има голяма промяна, а и самата улица днес се счита като за най-първа у София, относително чистотата, която се държи по цялата улица, насипана с чист пясък.


Повече за Малкия дворец тук и тук