5.11.2022 г.

Откриване на първата въздушна линия в България София - Русе - Варна (1927 г.)


Из "Илюстрована седмица" бр. 254, 1927 г.


ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 25 октомври в аеропристанище Божурище се извърши откриването на първата въздушна линия в България - София — Русе — Варна. Линията ще се обслужва от двата аероплана на народното въздухоплавателно дружество „Бунавад“ Б-БУНА и Б-БУНД.

На аеропристанище Божурище за случая бяха отишли да присъствуват на тържеството м-ра на железниците, пощите и въздухоплаването г. Ким. Георгиев с госпожата си, г-жа К. Ляпчева, ген. Лазаров, кмета и др. Службата се извърши от Н. В. Преосвещенство соф. митрополит Стефан, след което стана и кръщаването на двата аероплана. Аероплана Б-БУНА бе кръстен от г-жа К. Георгиева със следния стих:

„Лети, Ляставицо! Когато Божията десница те поведе из лазурните небесии, буйният вятър ще ти струва път, халите ще ти пеят песента на победата и гледчерите със своите блестящи погледи ще те препращат от единия до другия край на родината. Бъди здрава и силна!

Вторият аероплан Б-БУНД бе кръстен от г-жа К. Ляпчева така:

„Твоето име е Сокол! Щастлив си ти, Соколе, че теб се пада да начертаеш навред пътеки в небесата - пътеки към победа и доброчестина. Днес ти сломяваш вихъра, утре ще надбягваш светлината и ще бъдеш все тъй силен и несъкрушим. Нека Бог е с тебе!"

След това първият аероплан отлетя придружен от няколко аероплана от летателния отдел при дирекцията на въздухоплаването за Варна. Преди това бяха направени няколко демонстративни летения. С първия аероплан пътуваха г. Д. Казасов, председател на д-вото на столичните журналисти, г. Ст. Д. Танев, главен редактор на в. „Утро" и г-ца Сапунова.

Във Варна по случая им е било устроено тържествено посрещане начело с варненския митрополит, н-к гарнизона и други официални лица.


Водосвета - личат двата аероплана на "Бунавад", които ще обслужват линията B-BUNA и B-BUND. Другите аероплани са на летателния отдел при Дирекцията на въздухоплаването. 

Момента, в който м-ра г. Кимон Георгиев държи реч за случая.
В медальоните в ляво е шеф пилота г. Хорн и в дясно пилота на аероплан лястовица г. Бреслер.

Кръстницата на единия аероплан г-жа м-р Георгиева, м-р К. Георгиев, генерал Лазаров, кмет на София г. Владимир Вазов и др., фотографирани при тримоторния "Юнкерс" преди излитанието им. 

Аероплана "Лястовица"

Първите пътници: г. Димо Казасов-председател на д-вото на столичните журналисти, г-ца Сапунова и г. Стефан Танев - главен редактор на в. "Утро", при пристигането им във Варна.

Водосветът в аеропристанище Варна по случай притигането на първия пътнически аероплан, извършен от Н.В. Преосвещенство митрополит Симеон в присъствието на множество официални лица.