24.11.2023 г.

Метеорологичната наблюдателница на Черни връх (1935 г.)


Из "Столичен общински вестник", 15 ноември 1935 г.


 Наблюдателницата на Витоша

Витоша е една скъпоценност за Столицата. Издигаща се величествено в близко съседство до града, Витоша дава на Столицата вода за пиене, електрическа енергия от Боянската централа, а най-вече тя служи за освежаване и отдих на гражданството. Празнични дни мравуняци от туристи пъплят нагоре по склоновете на Витоша, за да се изкачат на високото плато, гдето са разположени няколко туристически хижи и да се полюбуват на чудната природа и красивия изглед към София и Софийското поле.

Наблюдателницата в строеж

Витоша е вече превърната в национален парк, нейната природа и нейните хубости ще бъдат запазени и ще се подобряват с масовите нови засаждания и благоустроявания. Вместо проектираната по-рано зъбчата туристическа железница до „Черни връх“, почната е постройката на едно модерно туристическо шосе за кьм височините на Витоша.

На 27 октомврий 1935 г. тържествено се откри построената на самия „Черни връх“, на кота 2286 м., наблюдателница в присъствието на множество официални лица и туристи, между които беше Столичния кмет г. инж. Ив. Иванов и директорът на Метеорологическия институт г. Киров. Постройката заема една застроена площ от 128 кв. м, състояща се от една голяма стая за туристи, 2 малки стаи за наблюдения, 2 малки стаи за общинските пазачи и тия на мина „Перник“, таван, кухня и зимник. 


Средствата за постройката са дадени както следва: от Столичната община 200,000 лева, от мина „Перник" 100,000 лева, от други дарения 77,000 лева и са останали дългове 60,000 лева. Метеорологическите инструменти са подарени от централния метеорологически институт при М-во на Народното стопанство (струват около 70,000 лева), а стаите за туристите са обзаведени от д-во „Алеко".

Метеорологическите проучвания на Витоша са от голям научен интерес за София, поради нейното водоснабдяване, електроснабдяване и поради превръщането на Витоша в грамаден парк.

Веднага след откриването на наблюдателницата, за изненада на туристите, една автомобилна кола (военен тип) се изкачи до самата наблюдателница, като е изминала благополучно трудния стръмен терен, гдето не се намират никакви пътища.

Печатът на наблюдателницата и клеймо на пощенския клон върху картичка, изпратена от там

В не далеко бъдеще извън редовните туристи — пешеходци, ще могат множество столичани и гости с автомобили да се изкачват по новото шосе до самия „Черни връх“, от гдето да се възхищават на хубостите на София и околностите й.

Р. М.