12.10.2009 г.

Панорама към зимна София, ок. 1910 г.В дясно се вижда църквата "Св. св. Кирил и Методий".