26.10.2009 г.

София преди и сега: Столицата от Витоша


Една изключително интересна съпоставка:

1918 г. На преден план е село Бояна, София е в далечината.


Наши дни. На преден план е Бояна. София е навсякъде.