27.10.2009 г.

Познавате ли Стара София?Кое място сме подбрали днес?