3.11.2009 г.

Още един неосъществен проектВодолечебният институт на площад Бански, 1942 г.


Бъдещото преустройство на площад Бански. Тук ще израстне величествената сграда на Водолечебния институт с красив задколонаден тротоар и модерни магазини.

Площад Бански и градинката пред Централната баня са не само в центъра на града, но представляват и възел, през който всеки гост на Столицата не може да не мине. И пешеходците, и тези, които се превозват с трамваи и автомобили, не могат да не хвърлят малко скептичен поглед на джамията и на голотата наоколо. Само чуждите туристи каточели са по-доволни. В обектива на техните фотоапарати попада това, което те смятат, че е Ориентът: минарето и няколко опърпани и съмнителни типове в градинката на банята. Иначе, те биха могли да се разочароват, че съ намерили модерен европейски град с модерен архитектурен изглед там, гдето са очаквали живописни антики.

Но София е модерен град, създаден за столичани, а не за романтичните наклонности на чуждите туристи. Изгледът на площад Бански беше истинска грижа за тези, които милееха за външния вид на града ни.

Може би, той им се е струвал като изваден зъб в равния ред на сградите. Той е дразнел дори и тези, които немат особено големи естетични изисквания. Едно архитектурно оформяване на триъгълника около джамията отдавна се налагаше. Построяването на Водолечебния институт разрешава по блестящ начин тази задача.

Водолечебният институт ще се построи в североизточния ъгълъ на площад Бански, между улиците Сердика и Екзарх Иосиф и ще бъде непосредствено свързан със сградата на централните бани. Постройката ще се развие в три лицеви крила по едно на улиците Сердика, Екзарх Йосиф и пл. Бански и ще има още едно вътрешно крило. Строителната програма на сградата предвижда две отделни части: целостен водолечебен институт и първокласен хотел към него. Всека от двете отделни части на строежа ще има отделни входове и самостоятелна вътрешна система от коридори, холове, стълбища и пр. Така построени, сградите ще заемат площ от около 3.000 кв. метра, с кубатура на строежа от около 55.000 куб. метра.

Водолечебният институт ще има две общи къпални — по една за първа и втора класа, с минерални басейни и помещения за душове, за топъл и горещ въздух, за пара, за масажи и пр. Институтът ще има също така 21 вани-кабини, пригодени за непрекъснато ползуване, три комплектни кабини за кални обвивки, специални медицинални бани за най-различните модерни начини на лекуване, като въгледвуокисни, червни, перлови, инхалаториум, аспираториум и пр. По-нататъкъ следват басейнът за подводни масажи и отделенията за рентгенодиагностично, рентгенотерапевтично и електролечебно. Предвидени са също така всички нуждни помещения за банския и за лекарския персонал, както и за администрацията на института.

Хотелът от своя страна има 66 стаи с 117 легла, а също така просторни и светли холове, ресторант, зала за закуски, салони за писане и четене, тераса за слънчеви бани и пр. Ресторантите на хотела ще имат кухня по Иоследен модерен образец, съоръжена с многобройни електрически нововъведения, и в нея им се приготвят специални менюта за лекуващите се, според вида на заболяванията им. Мобелировката ще бъде по последните изисквания на вътрешната архитектура, а стаите ще разполагат със самостоятелна вътрешна, телефонна и светлинно-сигнална инсталация.

Сградата на Водолечебния институт ще е снабдена със собствена отоплителна и водоразпределителна централа, която ще бъде напълно независима от централата на сегашната баня. Към лицето на улица Сердика е предвидена постройката на шесть магазина, които ще продават предмети, необходими на лекуващите се. И мебелировката на института ще се отличава с комфортността и удобството, които има в хотела.

Строежът ще се извърши с железобетон, с противовлагови и противозвукови инсталации...

Водолечебният институт беше нужда за града, която отдавна чакаше да бъде задоволена. Всъщност, сегашната Централна баня е била строена като водолечебна баня, но хигиенните нужди на града наложиха да се превърне в къпалия. Водолечебното отделение се помещаваше в северното крило и неговите възможности беха доста ограничени. И това лето и през миналите лета всеки можеше да види големият брой хора, които се тълпеха пред входа на отделението. Големото име на Столицата на летовищен и лечебен град изискваше настойчиво построяването на водолечебен институт, който да отговаря на миналата и сегашната слава на града. Нема да мине много време, и столичани ще могат да бъдат горди, че в още една област те са безспорни първенци.