10.11.2009 г.

София преди и сега: Домът на българските правнициСградата на улица "Пиротска" е построена през 1928 г. след конкурс


Днес в нея се намира Съюзът на юристите в България.