30.11.2009 г.

Колекция Chusseau Flaviens: Хора и улици


Улица Търговска след бул. ДондуковВоенното министерство, ъгълът на Дякон Игнатий и Славянска


Кръстовището на бул. Фердинанд и бул. Цар Освободител


Ул. Дякон Игнатий и пл. Славейков


Площад "Света Неделя"Булевард Дондуков, днес на това място е Битовия комбинат
Военни пред "Света Неделя"


Военен оркестър по ул. Дякон Игнатий, отзад се вижда Общината


Оркестър до Военното министерство по ул. Дякон Игнатий


Старата баня до Джамията, отзад се вижда строежът на новата баня


Бул. Цар Освободител при пл. Народно събрание.