8.02.2011 г.

Нова книга
“История на автомобила в Царство България 1896 – 1946”

с автор Иван Колев


Настоящата книга представлява опит за подробен анализ на автомобилната еволюция в България през първата половина на ХХ век, който почти изцяло се базира на първична документална информация и автентични снимки.

Сред нейните основни предимства е и позоваването на многобройни публикации в старата преса. Прави впечатление, че автомобилната тема започва да присъства редовно в серия статии и репортажи на страниците на наши периодични издания още от 1905 г. Появата на първите автомобили в Двореца, дейността на автотранспортните дружества и разбира се, пътно-транспортните произшествия също предизвикват интереса на журналистите и често намират място сред водещите вестникарски заглавия.

В книгата са включени общо 650 снимки и илюстрации от повече от 25 лични сбирки и над 15 библиотеки, музеи и фотоархиви в страната, голяма част от които се публикуват за първи път.

Освен документалната информация, важна част от това изследване са и личните разговори на автора с много преки участници или наследници на известни автомобилисти. Особен интерес представляват запазените отчетни документи на част от най-ранните автотранспортни фирми и автомобилни представителства от периода преди Балканската война. Преобладаващата част от тези архивни текстове също се публикуват за първи път.

Наред със снимките и документите, са показани и голяма част от откритите до момента автомобилни реклами, поместени в различни издания след 1906 г., което създава точна представа за периодите на възход и затишие на родния автомобилен пазар, както и за разнообразието от марки и модели, продавани в страната. Отделно от това е направен и почти пълен опис на автомобилната литература, издавана у нас, като за придобиване на по-точна представа от съдържанието са показани някои илюстровани вътрешни страници на част от книгите и списанията.

Тук за първи път е направен опит за съставяне на подробна и почти пълна статистика на вноса на МПС в страната по държави и години за целия период до национализацията.

Възприетият подход за хронологическо обособяване и представяне на фактите и илюстративния материал улеснява съпоставката с историческите събития у нас и по света и отчетливо онагледява динамиката на автомобилните процеси в страната.

Книгата е формат А4, 416 страници гланцова хартия, 650 черно-бели илюстрации, много ограничен тираж - само 300 броя.

Цена: 70 лв

Изданието не е налично в книжарниците и може да бъде закупено единствено от автора. За контакти и поръчки: тел: 0884 124 791, e-mail: airflow@abv.bg