28.02.2011 г.

София празнува раждането на Княгиня Мария Луиза


Царят приема поздравленията на българите по случай рождението на Княгиня Мария Луиза, 13 януари 1933 г.

 
Народът акламира Борис III.