16.09.2011 г.

Новата загадкаДнешната снимка е ранен изглед над столицата. Вие трябва да познаете откъде е направена и коя част на София се вижда. :)