26.09.2011 г.

София в навечерието на НезависимосттаОбявяването на Независимостта е причина чуждестранният печат да фокусира вниманието си върху България. Излизат многобройни дописки и материали, в това число немалко фотографии. Веднъж вече представихме серия подобни изображения от английското издание The Graphic, а днес ще се спрем на The Illustrated London News, който отпечатва цяла илюстрована страница, като преобладват снимките от столицата. Ето и по-интересните изображения, които все още не сме виждали в блога:

Поглед към булевард Дондуков

Улица Леге

Гранд хотел "България"

Мария Луиза с джамията

Храмът "Свети Крал"


Цялата страница в The Illustrated London News, датата е 3 октомври 1908 г. За отбелязване е, че и този път чуждата преса е допуснала грешка - снимка 7 е направена не в България, а в сръбския град Ниш. Автор на фотографиите е Хари де Винт - пътешественик и журналист, издал впечатленията си от Балканите и България в специална книга. Името е малко познато у нас, но откриването и изследването на неговия архив, особено на непубликуваната му част, би било изключително интересно. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...