6.01.2012 г.

Новата загадкаДнешната задачка е изключително любопитна. Историята на снимката също заслужава внимание, но за нея ще разкажем през следващата седмица.