13.02.2012 г.

По дирите на един уникален османски фонтанСлучайно откритие ни изправи пред непозната за нас гледка от Стара София. Една новооткрита фотография показва забравен елемент от градската среда на някогашната столица, но повдига и множество въпроси.


С помощта на инж. Иванна Стоянова, автор на книгата "Софийските градини 1878 - 1939”, успяхме да идентифицираме фонтана на снимката. Става дума за уникален по своята същност османски мраморен фонтан, изработен през XVI век. През 1917 г. фонтанът е монтиран в Градската градина и тържествено открит с намерението трайно да краси столичния парк. След това обаче следите му се изгубват. Оказва се, че до момента на широката изследователска общност не е била известна негова фотография. 

Инж. Стоянова ни предостави следното съобщение от Софийския общински вестник, бр.7/04.08.1917 г.:

Откриване на фонтана

"На 29-того на 10.30 вечерта, в присъствието на м-р председателя, г. д-р В. Радославов, м-р В. Кознички, дипл. тяло, пом. кмета г. Ив. Желязков и царския пълномощен министъръ г. Чапрашиков, стана тържествено откриване на новия фонтан в градската градина. След откриването му фонтана биде поверен на грижите на общинското управление. Реши се занапред фонтана да се осветява три вечери през седмицата.

По този случай директорът на народния музей, г. Филов, дава следните бележки:

Фонтанът, който прави впечатление със своите отлични скулпторни украшения, е бил правен през 1577 г. в царуването на султан Селим ІІ. Той датира от времето на най-бляскавото развитие на турското изкуство, което се характеризира с дейността на арх. Синан (1489-1578), между чийто многобройни произведения на първо място стоят джамията на султан Селим в Одрин.

Тоя фонтан, който по всичко изглежда е излязъл от ръката на някой отличен майстор, се отличава на първо място по необикновено деликатните си ажурени орнаменти в централната си част, която по своята композиция напомня някаква постройка с пет купола. Начинът, по който са изработени орнаментите, свидетелствува за много сигурно владение на мраморната техника. Плочите на басейна са украсени с красиви цветни спирали, които напомнят античната орнаментика и създават ефектен контраст със ситните арабески на централната част. Фонтанът е приспособен сега така, че вечер се осветлява отвътре с електричество, което в свръзка с многобройните му водни струи му придава особено фееричен вид.”


За съжаление, въпреки продължителните проучвания на инж. Стоянова по темата, това е единствената налична информация за този интересен фонтан. Новооткритата фотография хвърля допълнителна светлина върху него, но по-нататъшната му съдба остава неизвестна. Не е ясно кога и защо е демонтиран, унищожен ли е или е запазен до наши дни. Едно е ясно, доброволно или не, столицата ни се е лишила от уникален исторически паметник. Надяваме се тези редове да дадат началото на една дискусия, която да помогне за установяване на допълнителни факти около този извънреден обект на османското изкуство в София.

Допълнение: мистерията е разкрита!