29.02.2012 г.

София отвисокоПанорама от сградата на дружество "Феникс" над улица "Търговска" в посока Юч Бунар, 1926 г. В центъра - джамията и синагогата.