28.02.2012 г.

"Ефтино" най-ефтино продава!Брилянтна поетична реклама на столичен магазин, публикувана в печата през първите години на XX век.В търговския безистен
!! №2 „ЕФТИНО" № 2 !!

Отде ще имате най-хубавите стоки
От разен сорт — в' едничък само ден,
При туй с' цени до крайност не високи ? —
— От "Ефтино" — в' търговски безистен !...

От кожа фини дамски ръкавици,
От сняг по-бели хубави шевици,
Из Англия бархети и хасета,  
Басми най-пъстри, трайни и пикета . . .

За всекиго отворени са порти,
Че има тук най-чудните оксфорти
И за декора най-трайните кретони,
Корсети и чадъри — най-новите фасони ...

Сапун, и крем, и пудра все избрани
За дамите, най-модните колани,
Щирити и галони, гребенчета разни: —
От "Ефтино" не връщате се празни! —

Там има най прекрасните кордели,
И омликации, и избор от тантели;
Най-строги вкус все тамо ще намери
За чудо — мъжки, дамски жартлери! —

И кърпичките само за реклама
Продаваме най-ефтино: — за дама
Два лева и осемдесет — дузина,
А за мъжете — пет и половина ..

На "Ефтино" товара няма чет
И слави се и търси се навред...
Кой здраво ще — при него да подири
Плюш, кадифе и за лице пешкири...

Край другото ще найде в' магазина
И кърпи за глава — най-чистата коприна,
И рафтовете чак до свода пълни
С' фанели от памук и меки вълни! —

За малките деца от зибилин палтони
И топлички — за зима — капишони,
Чорапи розел вид, а планина е цяла
В "Ефтино" от най красиви одеяла! —

Тук който свадба или кръщени има, —
При "Ефтино" да дойде пак да зима
Вуали, и цветя, и хубави букети,
И роклички, и шапки, и фуркети!...

Детски палта от зибелин всяка поръчка
                                                   нека дава
При "Ефтинo" — изпълват се веднага! —
Най-финна стока "Ефтино" предлага
И "Ефтино" най-ефтино продава! ...

(Н. Хампериян)