19.07.2012 г.

София преди и сега


Плановете на няколко красиви столични здания и тяхното състояние днес. Скиците са от книгата "Обществено и частно жилищно възраждане" (1921 г.) на Трендафил К. Трендафилов.

Къща на арх. Ничев на бул. "Евлоги Георгиев", автор - арх. Димо Ничев


Къща на проф. Шишков на ъгъла на "Проф. Асен Златаров" и "Анджело Ронкали" (тогава "Чепино" и "Мусала"), автор - арх. Никола КостовКъща на Дончев на улица "Лайош Кошут" (тогава "Дебър"), автор - арх. Наум Торбов