11.07.2012 г.

Албум Sophia, част трета


Площад "Александър I" и началото на улица "Търговска"

Кръстовището на булевард "Дондуков" с улиците "Леге" и "Търговска"

Народният музей в някогашната Буюк джамия

Паметникът на Васил Левски

Езерото с лодките в Борисовата градина