16.07.2012 г.

Албум Sophia, част четвърта


Софийските хали, поглед по "Мария Луиза"

Улица "Търговска", в дъното се вижда и дворецът

Централният корпус на Военното училище

Казиното в Градската градина

Паметникът на Царя Освободител

Вижте също: част първа, част втора, част трета