13.08.2012 г.

Гвардейският руски паметник


Текстът е публикуван през 1939 г. в книгата „Паметниците на София” с автор Н. Ганев. Изданието е любезно предоставено от отдел „Краезнание” на Столичната библиотека.


ГВАРДЕЙСКИЯТ РУСКИ ПАМЕТНИК

Намира се пред казармите (1) на I-ви конен на Н. В. Ц. Фердинанд I полк, до Цариградското шосе. Направен е от бял песъчлив камък, с четири гранитни колонки и бронзови украшения, като на върха свършва с двуглав бронзов орел и корона. Паметникът е издигнат през 1885 г. с руски средства в чест на падналите в боевете при превземането на София на 21 декем. 1877 год. руски генерали: Каталей и Философов — първият началник на 3-та пехотна гвардейска дивизия, а вторият — командир на I-ва бригада от същата дивизия.


На четирите страни на паметника има надписи. На източната: „Командиръ I бригади Генералъ-Майоръ Димитрiй Алексевичъ Философовъ, убитъ 21 декабря 1877 год.".

На западната: „Началникъ Дивизiи Генералъ-Лейтенантъ Василiй Васильевичъ Каталей, убитъ 21 декабря 1877 год".

На южната: „3 Гвардейская пехотная дивизiя. Войнской доблести павшимъ началникамъ, сооруженъ 1885 год. (2)".

На северната: „Не намъ, не намъ, а имени твоему".

Сравнително другите руски паметници в София, този е най-малкия и най-малко известен на публиката.


1) Основният камък на казармите бил положен на 1 юний 1884 г. Значи, паметникът не е бил случайно издигнат на това място, а с оглед на бъдещите казарми.
2) Този е единствения от по-старите паметници в София, на който е отбелязана датата на изграждането му.