3.08.2012 г.

Новата загадка


И така, днес надникваме на едно особено място. Кое е то, ще кажете вие. :)