4.05.2019 г.

София преди и сега: Поглед от въздуха


Въздушните фотографии от първата половина на века са рядък и полезен деликатес. Това е особено вярно, що се отнася до снимките на някогашните покрайнини на града, които по това време не попадат често пред обектива. От борда на самолета се разкрива перспектива, която дава добра представа за развитието и разрастването на София през годините.

Днешният кадър от 30-те години е именно такъв поглед от въздуха, запечатал една пространна перспектива между днешните булевард "Черни връх" и "Стамболийски". С помощта на Google Maps сме подготвили и интересни сравнения със съвременни сателитни изображения.


Горе вляво са Пехотните казарми (днес НДК) и наченките на булевард "Черни връх", вдясно от тях се разпознава характерната кръгова форма на площада при Руски паметник, а в близост до него се откроява комплексът на Александровска болница. Искрящата бяла линия е коритото на Владайска река, която в южна посока преминава в извиваща се все още неканализирана водна змия. Под ъгъл по хоризонтала преминават и основни булеварди -"Македония" и "Цар Борис III" (горе) и "Стамболийски" (долу).

Някогашните покрайнини днес са гъсто застроени квартали

Детайл - Пехотните казарми, Арсеналът, все още нетрасираният бул. "Черни връх" и възвишението на Лозенец

Мястото днес

Детайл - виждат се Петте кьошета, Руски паметник, булевардите "Македония", "Тотлебен" и "Христо Ботев"

А в наши дни изглежда така

Детайл - бул."Цар Борис III" и отчетливото каре със сградите на Александровска болница, както и болницата на Червения кръст, Пионерните казарми и пр.

Днес в тази част се разполагат някои от южните квартали на София


Вижте също: 1000 метра над София (1914 г.)
                       София от самолет (края на 20-те години)
                       София от самолет (1925 г.)
                       София отвисоко