11.04.2009 г.

Соофия преди и сега: Църквата "Св. Никола Софийски"


Изглед на храма, около 1910 г.


Мястото в наши дни