29.04.2009 г.

София преди и сега: Балканска банка


Сградата на Балканска банка, построена на мястото на дома на Петко Каравело на ул. "Дякон Игнатий"

Днес в нея се помещава Министерство на транспорта