9.06.2009 г.

Църквата "Света София" в Art Nouveau изящество


Храмът "Света София", видян през красивата призма на модерния тогава стил Art Nouveau. Художникът е Харалампи Тачев, известен и като автор на герба на София.