21.06.2009 г.

По улица "Раковска"


Кратък художествено-документален филм от 1970 г. за миналото и настоящето на улица "Раковска". В него се съчетават два интересни пласта - на старата София и на онова тогавашно "днес", което 40 години по-късно буди у нас много носталгия.

Първа част:


Втора част: