16.06.2009 г.

Забравени имена


Руско-турската война, екзекуция на български разузнавачи. Гравюра от английския печат.