11.06.2009 г.

Жена-вампир в София


С удивление ся научавам, че около Баня баши в София, появила ся една жена вампир. Тя била някоя си Тота, която умряла напреди и уж била ходила в къщите на тогоз и оногоз, та ги обезпокоявала, от което хората ся уплашили и смутили и ся отнесли на правителството да го молят, за да махне тоя вампир.

Вестник "Дунав", 2, №19, 17 юни 1866 г.