13.09.2010 г.

София през 19 век - новостиС ясното съзнание, че секцията за следосвобожденска София остана назад и не беше порядъчно разработена, запретнахме ръкави и основно ремонтирахме раздела "София през 19 век". Резултатът:

- бяха добавени множество нови снимки, други бяха заменени с по-качествени;

- създадохме по-добра систематизация и подредба на обектите;

- направихме опит за интерактивна карта на османска София, която да позволи по-добра ориентация за разположението на ключовите сгради и места на тогавашния град. За основа на картата сме използвали оригинален план на следосвобожденска София, публикуван през 1940 г. ("Положението на града през 1879 година с регулационния му проект на улиците площадите и други обществени нужди, утвърден през 1881 г."):


За улеснение нанесохме допълнителна номерация върху вече съществуващата. Със сини линкове са отбелязани обектите, с чиито фотографии разполагаме. При поставяне на курсора върху тях се изписва наименованието на сградата, а при натискане се отваря нов прозорец със снимка на мястото. Макар не всички снимки да са правени непосредствено след Освобождението, те дават достатъчно добра визуална представа.

С червен цвят сме маркирали останалите места, които за момента са без снимки. Описание кой номер на кой обект отговаря е дадено върху самата карта, както и след нея.

В зависимост от браузъра, който използвате, може да се получи известно разминаване в пространството между оригиналната номерация и тази нанесена допълнително от нас. Страницата се разглежда най-добре с Internet Explorer.