11.09.2013 г.

Погребението на Цар Борис Трети в Рилския манастир


Из столичната преса

Рилски монастир, 5 септемврий (По телефона от нашия нарочен пратеник).

Пред западните врати на Рилския монастир погребалната процесия дойде в 7:40 ч. вечерта. Тук са излезли всички синодални митрополити, начело с нам. председателя на Св. Синод — видинския митрополит Неофит, всички монаси, начело с игумена архимандрит Натанаил и хорът на монастирските братя. Кръстът, който ще показва мястото, където ще почиват тленните останки на Царя-Обединител, се взема от един монах, от двете страни на когото застават други двама монаси със свещи около 2 м. високи и с диаметър 5 см. Тъй. пред хубаво осветения западен вход на монастира, заобиколени от  всички  други официални лица, тленните останки на Царя Покойник бяха посрещнати и поети от синодалните архиереи, които Го внесоха на ръце в монастирския двор. Картината е величествена. В двора е построен Лейб-гвардейският на Н. В. конен дивизион с музиката си.

Тук българската войска при изпълнението на "Кол Славен" отдаде последна почит на своя Върховен вожд. Образува се величествено шествие начело с монасите, царския саркофаг, носен от синодалните архиереи, следван от Н В Царицата и останалите членове на Царското семейство, г. г. министрите, начело с м-р-председателя г. проф. Филов, председателя на Нар. събрание г. Хр. Калфов, подпредседателят г. П. Кьосеиванов, членовете на царската свита, генералите, които придружават траурното шествие и др. Бавно процесията минава през двора на монастира, наблюдавана от многобройния народ, струпан по всички тераси на монастирските здания. През главния вход на монастирския храм саркофагът бе внесен в църквата в 7:50 ч. вечерта и бе поставен на нарочно приготвения подиум. В дясно заемат места: Н. В. Царицата, Т. Ц. В. княз Кирил, княгиня Евдокия и Т. Кр. В. Вюртембергската херцогиня и херцог, и принцеса Мафалда. Зад саркофага застават в първа редица: м-р-председателят г. Филов, м-рът на войната г. ген. Михов, м-рът на правосъдието д-р Партов, и м-рът на благоустройството инж. Василев, председателят на Народното събрание Хр. Калфов и подпредседателят д-р Кьосеиванов, зад тях заемат места генералите, начело с н-к щаба на войската ген. Лукаш и др.

Синодалните архиереи, в съслужение с игумена на монастира и монасите отслужват заупокойна молитва. Всички падат на колене сред храма и отправят топли молитви към Всевишния за упокоение душата на Великия покойник. При изпяване на „вечная памет" присъствуващите отново падат на колене и се прощават за последен път с обичания от всички Цар. При „Со Святими упокой" саркофагът се открива. Н. В. Царят е като заспал, но е заспал завинаги своя вечен сън. Тримата от митрополитите,начело с митрополит Неофит, поливат тленните останки с елей и вино. Тялото на Негово Величество се покрива най-напред с металически капак, който бива запоен. През това време синодалните архиереи пеят „Вечная памет" при припева на монашеския хор. Отново върху саркофага се слага дървеният капак. Членовете от свитата на Н. В. Царя и неколцина от генералите, начело с н-к щаба на армията повдигат тленните останки. В 8:25 ч. вечерта при биенето на черковните камбани и при топовните изстрели и при изпълнението от гвардейската музика на „Кол Славен" саркофагът бе спуснат в нарочно приготвената гробница от дясната страна на главния олтар, пред олтара на Св. Иван Рилски. Н. В. Царицата, княз Кирил, княгиня Евдокия, Вюртембергският херцог и херцогиня и принцеса Мафалда, както и други официални лица вземат пръст, нарочно донесена от Мусала, от Македония, Добруджа и от всички краища на обединеното ни отечество, хвърлят върху саркофага и произнасят за сетен път, разделяйки се със скъпия покойник: „Да бъде лека пръстта Ти! Да бъде вечна славата Ти и вечна паметта Ти!"