14.02.2014 г.

Новата загадка


Днес прескачаме до началото на 70-те години. Къде се намираме?