12.06.2010 г.

Един американски дипломат в София


Сред дипломатите, работили в нашата столица през годините, винаги има интересни лица и любопитни истории. На един такъв пълномощен министър ще се спрем днес.

Полковник Хенри Шумейкър е назначен за пълномощен министър на Съединените щати в България на 16 януари 1930 г. от президента Хувър. Шумейкър е запален етнограф и публицист и по време на престоя си у нас до 1933 г. проявява засилен интерес към българските традиции и фолклор, в следствие на което е избран за почетен член на Българското етнографско дружество.

По случайност попаднахме на част от неговите материали. Комплект от няколко снимки, направени от Шумейкър, придружени с писмо и пощенски картички до негова позната, се продават в интернет. Сред тях има няколко наистина уникални кадъра, за съжаление на доста солена цена. За да съхраним в някаква степен тези исторически документи, ще си позволим поне да ги публикуваме. Пък дано се намери кой да ги закупи и да ги върне в България, където им е мястото.

Министър Шумейкър на излизане от двореца след аудиенция при цар Борис, 28 март 1930 г.

Една изключителна снимка: багажът на легацията, теглен от биволски впряг, пред новата американска резиденция.

Съпругата и синът на министър Шумейкър:


Домът на полковника в Пенсилвания:


Още няколко фотографии, направени лично от Шумейкър:

Две картички, също отразяващи етнографската страст на пълномощния министър:Писмото, изпратено от София, което придружава материалите.


Архивите на Хенри Шумейкър, сред които и документацията и фотографиите от престоя му в България, се съхраняват в Щатския университет на Пенсилвания. За съжаление, тяхното съдържание остава непознато за българската общественост. Съдейки по тази малка част, която публикуваме днес, в архивите на пълномощния министър вероятно се съхраняват материали от голямо значение за нашата история и етнография. Дано се намери кой да ги проучи обстойно и да ги направи достояние на съвременните българи.