5.06.2010 г.

Покана


Забравената стара София

Студентите от магистърската програма по Международен алтернативен туризъм, редовно и дистанционно обучение, в Нов български университет – София ще изнесат серия от безплатни публични лекции за историята и културното наследство на столицата. Проявата е озаглавена „Забравената стара София”. Ръководител на проекта е доц. д-р П. Балабанов, а лекциите ще бъдат реализирани от студентите от курса по Културен туризъм. Събитието е подкрепено от Департамент „Науки за Земята и околната среда” на НБУ и ще се проведе в рамките на три дни (11, 12 и 13 юни 2010 г.) на три ключови места в центъра на София (ротондата „Св. Георги” в двора на Президентството, до Източната порта на Сердика в подлеза между Президентството и Министерски съвет и до паметника на Незнайния воин на пл. Ал. Невски). Всеки ден ще бъдат изнасяни по три лекции на всеки един от обектите. Часовете, когато започват беседите, са както следва:

- ротондата „Св. Георги”: всеки ден от 10:30, 12:00 и 14:30 ч.

- подлеза между Президентството и Министерски съвет: всеки ден от 11:00, 12:30 и 15:00 ч.

- храм-паметник „Св. Александър Невски”: 11:30, 13:00 и 15:30 ч.