18.06.2010 г.

Имаме ли следа?


Спомняте си тази панорама, която преди месец предизвика оживена дискусия. Тогава така и не успяхме да постигнем съгласие за нейното местоположение.


Днес обаче публикуваме още една снимка, която хронологически съвпада с горната (или е правена най-много до десетилетие по-късно). Този изглед съдържа основни ориентири, които позволяват с приблизителна точност да се установи мястото на фотографа. Нашето мнение е, че втората панорама съдържа ключа за разгадаването на първата. По всичко изглежда, че в случая е хванат и участък от реката, съседен на този от първата фотография.


Какво мислите?