7.06.2010 г.

Познавате ли Стара София?


Отново е време за загадка: