5.07.2010 г.

София 1910, част 4


Албумъ отъ София, още 5 снимки.

Памятника на Васил Левски

Площад "Баня Баши"

Храмът Свети Крал

1-ва Софийска държавна мъжка гимназия

Земледелческата банка

Вижте също: Част 1част 2част 3част 5