11.07.2010 г.

Лятната къпалня "Мария Луиза"


Попадайки на тази чудесна снимка от 1941 г., осъзнахме, че все още не сме обсъждали темата за къпалнята "Мария Луиза" в блога. Повече информация за мястото намираме в списание "Сердика" от 1939 г., което представя откриването на басейните през същата година и дава подробности за този уникален за София обект:
"Тя заема около 40,000 кв. м. всред градския парк; заградена е от изток, юг и север с борова гора, над която към юг се очертава характерния за града силует на Витоша.

Съблекалните са разположени в два атриума, за жени и мъже, свързани веднъж при входа чрез служебните помещения и втори път по-долу чрез кафе-ресторанта. От съблекалните и кафе-ресторанта се отива към басейните през създадените поради неравния терен обширни тераси, от които се открива към запад една от най-хубавите панорами на града.

Банята е предвидена за около 5,000 къпания дневно. Масовото събличане става в общи съблекални и сменяеми кабини, с общ гардероб по тъй наречения Шутгартски тип, който е въведен отскоро и е особено практичен за места, гдето, поради внезапни бури и др. подобни, става необходимо бързото изземване на дрехите. Освен горния начин за събличане, предвидени са шкафчета и единични кабини. Във всеки атриум има по 24 корита за измиване нозете и по 8 душа за очистване тялото от прах и пот, преди посетителят да излезе на терасата. Други 30 душа са наредени около 4 басейна и служат само за изплакване. Един спортен басейн с размери 50/25 м. и дълбочина от 1.25 м. до 4.5 м., необходима и напълно достатъчна за скачане от 10 м. височина по спортните международни норми, един басейн за неплувци 25/20 м., един детски басейн 32/20 м. и един басейн за малки деца 20/6 м. служат на посетителите за освежаване. Водата на басейните и душовете се взема от градския водопровод. Отоплителна, филтрова и хлорна инсталации гарантират на водата необходимата топлина и чистота. Два апарата за отстраняване калоидните замърсявания и един за премахване водораслите, които ще се инсталират в най-скоро време, ще дадат пълна прозрачност на водата. Освен за обикновени слънчеви бани, предвидени са в гората места за въздушни бани — и игрища за гимнастика и лек спорт.Банята, заедно с всички необходими към нея работи, е завършена в два сезона и струва на обща сума от около 8,500,000 лева.

Покрай чисто хигиеничните и здравни цели, тя служи и за развлечение на софиянци. Денем и особено вечер кафе-ресторантът с дансинга си и терасите, с хубавия си изглед към осветения от залязващето слънце и електрически лампи град, привличат на прохлада голямо число граждани.


Лятната къпалня Мария Луиза бе тържествено открита на 6. юлий т. г. На водосвета и молебена, отслужен по тоя случай от протосингела на Софийската митрополия архимандрит Стефан, присътствуваха: представител на Царския двор — д-р Ив. Стаменов, представител на Министра на вътрешните работи — главният секретар на министерството г. А. Ангелов, бившите министри г. г. К. Гунев, М. Рясков, Ив. Красновски и Д. Вълев, бившият кмет на Столицата зап. генерал г. Вл. Вазов, бившият пом. кмет г. инж. Р. Михаилов, под чийто непосредствен надзор е строена къпалнята, и шефовете на всички отделни служби при Столичната община. От дипломатическото тяло личеха: управляющият американската легация г. Милард, управляющият германската легация г. фон Бюлов, управляющият швейцарската легация г. Клапаред, управляющият холандската легация г. Де Брау и др.След божествената служба, Кметът на Столицата г. инж. Ив. Иванов произнесе следната реч:

Ваше Високопреосвещенство,
Господа Министри,
Госпожи и Господа,


Радостен съм, че мога днес, от името на Столичния общински съвет и Общинската управа, да предам за ползуване от столичното гражданство първата лятна къпалня на Столичната голема община, носеща името на малката любимка на столичани Княгиня Мария Луиза.

Тази къпалня е първа от къпалните, които Столичната голема община ще построи в близките години за своето население, за да задоволи една насъщна нужда на големия и разрастващ се град, грамадната част от чието население няма възможност да летува вън от града и трябва да му бъдат създадени тук условия за укрепване здравето, за отмора, за телесно развитие на младежта и за здрави летни развлечения. Мога да ви съобща, че е започнат вече строежа на втората лятна къпалня в западната част на града, квартала „Коньовица". И с радост трябва да добавя, че признателността си за този втори почин столичното гражданство дължи на Негово Величество Царя, който изказа благородното пожелание, вместо готвения златен прибор като подарък от града по случай рождението на Негово Царско Височество Престолонаследника, да бъде построена една лятна къпалня в „Коньовица", за нуждите на този заселен с най-отрудено гражданство квартал на София. Надявам се следващето лято тази къпалня, която ще носи името на Княз Симеон Търновски, да бъде готова.

Управата на града си дава ясна сметка, че София има всички условия да се развие като летовищен и лечебен град и в тази възможност дири създаването на едно по-добро благосъстояние на нейното население. Противно на общото убеждение, че София е един чиновнически град, трбва да ви кажа, че статистическите данни показват противното: че София е един търговско-промишлен град, едно от големите и основни занятия в който може да стане гостоприемството, стопанския туризъм в най-широкия смисъл на думата. Център на управителния, интелектуален, търговски и индустриален живот на България, център на една рядко богата с разносвойствени минерални води околност, София има ясно очертан образ на един гостоприемен град, в което, между другото, трябва да се дирят възможностите за неговото стопанско развитие и изграждане по-добро благосъстояние на населението му.

В няколко години Общинската управа вложи най-дейни усилия да пригоди града към това му предназначение: въведе забележителна чистота, павира голяма част от улиците, построи множество градини и предвиди нови, за да стане София един „град-градина", създаде градоустройствен план, в който прокара като основно начало изграждането на града като курортен център, присъедини към града близките му околни селища, за да може да ги направи цветущи околности, гдето градът да приютява и дава лечение на своите гости и, най-после, създаде множество бани във всички части на града, със задача — да освободи минералната баня, която има един от най-целебните минерални извори в България, от сегашното й предназначение като баня за телесна чистота и да я превърне изцяло във високоценен водолечебен институт. Днес София има вече три квартални бани: в квартала „Три кладенци", строена през 1928 година; в квартала „Подуене", пусната за използуване през настоящата година, на стойност над 7.000.000 лева и в квартала „Лозенец", вече привършена и в близки дни предстояща за осветяване, на стойност над 2.500.000 лева. Ще започне и строежа на квартална баня към гарата.

Общината започна строежи на летни къпални със съзнанието, че поема съществената грижа да създаде на младежта и на ония свои граждани, чиито средства и други условия на живота не им позволяват да летуват другаде, възможността да намерят лятна почивка тук, да понесат по-леко летните горещини, а децата да прекарат лятната си почивка в укрепване на своето здраве със слънце, чист боров въздух, прохлада и спорт.

Първата, построена от Столичната община, къпалня е, както ще видите, една грамадна модерна постройка, най-голямата и най-модерна лятна къпалня на Балканския иолуостров. Нейните размери и съоръжения са по международните олимпийски изисквания. Застроена е върху площ от 2.100 кв. м. и струва на Общината, без стойността на мястото, 7.200.000 лева. Състои се от четири басейни: централен, 25/50 м. за плувци, с дълбочина на водата от 1.25 до 4.50 м.; втори, 20/25 м. за неплувци, с дълбочина на водата 1.10 до 1.30 м.; трети за момчета и момичета, с дълбочина на водата 0.65/1.10 м. и размери 20/32 м. и четвърти, за малки деца, с дълбочина на водата 0.20/0.30 м. и размери 6.20/20 м. Общата кубатура на водата в басейна е 4.700 куб. м. Тези басейни ще дават възможност дневно да посещават къпалнята, без ограничение на времето, над 5.000 човека.Водата на Рила, която се впуща в басейните, поради това, че има лете ниска температура, се затопля с пара. Всеки ден една десета част от водата във всички басейни се сменява с нова, а водата от всички басейни непрекъснато се пречиства чрез филтрова инсталация и дезинфекцира с хлор, така че чистотата на водата е във всеки момент напълно задоволителна. С особена отоплителна инсталация се поддържа температурата на водата 22°—25°, като се впуща в самите басейни пара.

Къпалнята е строена по проект и техническо изпълнение на архитекта при Архитектурно-градоустройствената дирекция на Общината Борис Далчев, ръководител на железобетонните строежи е арх. Квартирников, а на машинните инсталации инж. Гигов; строежите са извършени от строителното предприятие Бр. Николови. Общото ръководство на постройката имаше бившият помощник кмет инж. Радослав Михайлов и директорът на архитектурно-градоустройствената дирекция арх. Горанов. На всички тези господа, както и на работющите, които вложиха упорит труд и любов към работата, изказвам сърдечната благодарност на Управата на града и на гражданството.

Уважаеми присътствуващи! Към всестранното изграждане на нашия град, като достоен пръв представител на Отечеството ни, в който се отразява културния лик на българския народ, тази лятна къпалня е, надявам се, един хубав принос и указание за дейните усилия на града да се равни с по-напредналите първи градове на Европа. И аз, и моите другари от Общинския съвет, и Общинската управа, като предаваме на столичното гражданство за използуване къпалнята, вярваме, че сме задоволили една належаща културна потреба на гражданството и сме изпълнили дълга си да провеждаме онези почини, стопански и културни, които то ни възлага.

Обявявам, прочее, лятната къпалня „Княгиня Мария Луиза" на Столичната голяма община за открита!"

Положението в наши дни.