30.07.2010 г.

Новата загадка


Загадката тази седмица е повече от предизвикателство: