3.07.2010 г.

В търсене на информация


Христо Бъжев, музикант и изследовател на органите в България, се обърна към нас, а по този начин и към всички вас, с молба за информация. Ето какво ни написа той:

От много години се опитвам по някакъв начин да намеря и издиря някакви, каквито и да са, сведения за СТАРАТА /а не новата/ католическа катедрала "Св. Йосиф". Сведенията за нея са крайно оскъдни и противоречиви. Както е известно, тя също е разрушена от бомбените нападения над София, доколкото знам на 29 март 1944 год. Намирала се е в непосредствена близост до мястото, където е и сегашната катедрала. Известно е също така, че вътре се е намирал и голям орган, който също е разрушен. Аз от много години се опитвам да възстановя историята на този музикален инструмент, заедно с църквата, и срещам безброй трудности...

В мен изникна идеята да поставим един открит въпрос: Знае ли някой нещо за нея, спомня ли си я някой къде е била, някой виждал ли я е, има ли някой някакви, каквито и да било, снимки? Може ние засега да не разполагаме с някави материали, но не се знае кой би могъл да има нещо ново, непознато и интересно за всички нас... Особено интересно ще е, ако някой от по-възрастните читатели публикува или сподели свои спомени, свързани пряко или косвено с църквата. Там също се е намирал и истински тръбен орган, за който, паралелно с църквата, издирвам сведения от повече от 25 години... Много ще се радвам, ако тази идея намери отклик във вас!!!


Неговата молба вече е и наша - ще се радваме, ако някой от нашите посетители знае и разкаже подробности за църквата или сподели каквато и да е друга информация, която би била полезна.

Нашият скромен принос в случая са две изображения на църквата, единствените материали, с които разполагаме за нея.

Изображение на катедралата, края на 19 век.

Дипломатически представители на страните от Оста пред "Св. Йосиф", март 1942 г.